ANNABELLA产品上线以来,随着商品火热程度上升,目前销量任持续上升.

据多个平台网民讨论反馈使用情况,好评如潮~

据腾讯新浪『事实派』特别报道:http://op.inews.qq.com/detail/20181220A0PHGX00
南宁新闻网特别报道:http://www.nnxuqi.cn/a/shishang/2018/1221/23761.html
温州都市网特别报道:http://www.wzla.com.cn/a/shishang/2018/1224/23206.html
网易新闻特别报道:http://liaoning.news.163.com/dandong/18/1224/16/E3QBBKKH04229AQG.html
新浪财经头条特别报道:https://cj.sina.com.cn/articles/view/6158208290/16f0ecd2200100gyxx?from=finance&subch=ofinance
环球经济特别报道:http://www.chinahqjjw.com/kang/2578.html
浙江品牌网特别报道:http://www.zjgo.com.cn/a/shishang/2018/1226/23888.html
共工网特别报道:https://www.kgong.cn/mingqipaixing/2018-12-27/76650.html
河北新闻网特别报道:http://www.msbc.com.cn/n/8nov42.html
女人尚特别报道:http://www.ladyshang.com/2018/1227201873696.html
西楚网特别报道:http://www.xichu.net/look/a-357701.html
广州热线特别报道:http://www.gzrxo.com.cn/a/shishang/2018/1228/23816.html
腾讯网特别报道:https://new.qq.com/omn/20181229A0MXXZ00?InternetWeb.html
财经晚报特别报道:http://news.cncjw.com.cn/xinwen/2018/1229/1214.html
中信网特别报道:http://www.zhongxin56.com/a/shishang/2019/0102/25566.html
商虎网特别报道:http://cn.sonhoo.com/qyxx/a-358915.html
湖南热线特别报道:http://www.hnrxw.com/2019/0103/365599.html
消费热报网特别报道:http://apps.xfrb.com.cn/plus/view.php?aid=455600
新浪看点特别报道:http://k.sina.com.cn/article_6158208290_16f0ecd2200100haan.html?from=fashion
热线生活网特别报道:http://www.ypxw.org.cn/n-w24y42.html
营口热线特别报道:http://www.041799.com/caijing/201901/105182.html
中国新闻报道特别报道:http://www.cns-photo.com/item/a_4602k5.html
网页号特别报道:http://dy.163.com/v2/article/detail/E5374CNC0517TU30.html
热线生活网特别报道:http://www.ypxw.org.cn/n-yv4pgb.html
东南之窗特别报道:http://www.dnwin.com.cn/a/shishang/2019/0110/25306.html

 

 

据售后反馈目前已有不少回头客向我们蜂拥迎来。

综上,感谢各位对ANNABELLA海藻面膜及红球藻修护面膜的支持与热爱!